In accordance with First Meridian’s duty to provide and maintain a learning and workplace that is free of known hazards, we are adopting this policy to safeguard the health of our students and professional trainers and their families; our business customers and suppliers; and the Surinamese community at large from infectious diseases, such as COVID-19 or influenza, that may be reduced by vaccinations. This policy will comply with all applicable laws and is based on guidance from the Centers for Disease Control and Prevention and local health authorities, as applicable.

Scope

All students and professional trainers are asked to receive vaccinations as determined, unless a reasonable waiver is approved. Students and professional trainers not in compliance with this policy can be refused admittance on the First Meridian training centre until the sales and training department determines their compliance status.

Procedures

Students and professional trainers will be notified by the sales and training department as to the type of vaccination(s) covered by this policy and the timeframe(s) for having the vaccine(s) administered before enrollment and confirmation of admittance.

First Meridian will not pay for vaccinations and will not held liable for financial damages due to the cancellation policy. First Meridian will not pay for vaccinations and will not held liable for financial damages due to NOT complying with this policy

Before the stated deadlines to be vaccinated have expired, students and professional trainers will be required to provide either proof of vaccination or an approved reasonable waiver to be exempted from the requirements. Waarom willen we een exemption maken? Dan wordt het gecompliceerd toch?

Reasonable Waivers

Employees in need of an exemption from this policy due to a medical reason, or because of a sincerely held religious belief must submit a  `Request for Waiver` request to the sales and training department to begin the interactive Waiver process as soon as possible after trainings enrollment deadlines have been announced. Waivers will be granted where they do not cause First Meridian’s undue hardship or pose a direct threat to the health and safety of others. IN the rare case this request is granted, the exempted will be liable for all possible financial damages incurred.

Please direct any questions regarding this policy to the First Meridian’s email info @firstmeridian.nl.

In overeenstemming met de plicht van First Meridian om een veilige leer- en werkplek te bieden en te onderhouden, vrij is van bekende gevaren, nemen we dit beleid aan om de gezondheid van onze studenten en professionele trainers en hun families te beschermen; onze zakelijke klanten en leveranciers; en de Surinaamse gemeenschap in het algemeen tegen infectieziekten, zoals COVID-19 of griep, die door vaccinaties kunnen worden verminderd. Dit beleid zal voldoen aan alle toepasselijke wetten en is gebaseerd op richtlijnen van de Centers for Disease Control and Prevention en lokale gezondheidsautoriteiten, indien van toepassing.

Reikwijdte

Alle studenten en professionele trainers worden gevraagd om vaccinaties te krijgen zoals bepaald door de landelijke zorg instanties. Studenten en professionele trainers die dit beleid niet naleven,lopen het risico om niet te worden toegelaten tot het First Meridian-trainingscentrum totdat de verkoop- en trainingsafdeling hun nalevingsstatus heeft bepaald.

Procedures

Studenten en professionele trainers zullen door de verkoop- en opleidingsafdeling op de hoogte worden gebracht van het type vaccinatie(s) dat onder dit beleid valt en het tijdsbestek (de termijnen) voor het toedienen van de vaccins vóór inschrijving en bevestiging van toelating op een cursus

First Meridian vergoedt geen vaccinaties en wordt niet aansprakelijk gesteld voor financiële schade als gevolg van de annuleringsvoorwaarden die gelden voor aangekochte cursussen .

Voordat de vermelde deadlines voor vaccinatie zijn verstreken, moeten studenten en professionele trainers een bewijs van vaccinatie of een goedgekeurde ontheffing overleggen om van de vereisten te worden vrijgesteld.

Ontheffing

Werknemers die vanwege een medische reden of vanwege een oprechte religieuze overtuiging een vrijstelling van dit beleid nodig hebben, moeten een email insturen voor ontheffing indienen bij de afdeling verkoop en training om zo snel mogelijk na inschrijving voor de training met het interactieve accommodatie proces te beginnen  zodra de cursus data zijn aangekondigd. Ontheffingen worden verleend waar ze geen onnodige ontberingen van First Meridian veroorzaken of een directe bedreiging vormen voor de gezondheid en veiligheid van anderen. Indien de zeldzame ontheffing wordt toegezegd, is degene met de ontheffing wel verantwoordelijk voor eventuele schade, die hij/zij veroorzaakt direct naar aanleiding hiervan.

Voor vragen over dit beleid kunt u terecht bij de First Meridian’s e-mail info @firstmeridian.nl.

error: Content is protected by First Meridian NV