Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Wat moet ik meenemen naar de training?

Als u een training bij ons volgt vragen wij u het volgende mee te nemen:

  • PSL (Personal Safety Logbook), ook wel het veiligheidspaspoort of groene boekje genoemd. Bij maritieme trainingen wordt er gevraagd naar uw zeemansboekje;
  • Paspoort/identiteitskaart/rijbewijs;
  • Geldige medische keuring;
  • Schone set kleding of ondergoed voor na de training in het zwembad.

Als u een herhalingstraining komt volgen, vragen wij u om uw geldige certificaat mee te nemen. Mocht u deze niet in bezit hebben, kunt u altijd nagaan of u de stickers van de training in uw PSL boekje heeft staan

What should I bring to the training?

If you follow a training with us, we ask you to bring the following:

  • PSL (Personal Safety Logbook), also known as the safety passport or green book. During maritime training, you will be asked for your seaman’s book;
  • Passport/identity card/driver’s license;
  • Valid medical examination;
  • Clean set of clothes or underwear for after training in the pool.

If you come to follow a refresher training, we ask you to bring your valid certificate. If you do not have these in your possession, you can always check whether you have the stickers of the training in your PSL booklet.